Close Menu
Search

LOLPROFILE

Champions Multi-Search Statistics Leaderboards Live Games Login Register Forgot Pass Translate Contact Us Follow Us TOS Privacy Play top-notch casino games with the great promotions KingCasinoBonus has in store for you! Give them a try and have lots of fun!

Favorites

Recent

Translation Tool


Help us translate LoLProfile to your language, select your language below and translate the english text. You do not need to fill out all the form, you can translate only a few text. All you need to do is save your translated text and we will review it shortly after.


Save Progress
English Text Current Text New Text
Login Zaloguj się
Forgot username and/or password? Nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła?
Username Nazwa Użytkownika
Password Hasło
Username must be between 3 and 16 characters. Nazwa użytkownika musi mieć od 3 do 16 znaków.
Password must be between 6 and 20 characters. Hasło musi mieć od 6 do 20 znaków.
Email must be valid! Adres e-mail musi być poprawny!
Email E-mail
Register Rejestracja
Forgot User/Pass Zapomniałeś nazwy użytkownika/hasła
Your Email Address Twój adres e-mail
Submit Wyślij
Verify Summoner Zweryfikuj Przywoływacza
Summoner Name Nazwa Przywoływacza
Search summoner... Szukaj Przywoływacza
Search Szukaj
Followers Obserwujący
Following Obserwowani
View Leaderboards Zobacz rankingi
Contact Us Skontaktuj się z nami
FAQ FAQ
Leaderboards Ranking
Champion Bohater
Skins Skórki
Strong Against Silny Przeciwko
Weak Against Słaby przeciwko
Updated Zaktualizowano
Team Drużyna
Leagues Ligi
Team 5v5 Drużyny 5v5
Wins Zwycięstwa
Team 3v3 Drużyny 3v3
Bio Opis
Ranked 5v5 Kolejka rankingowa 5v5
Level Poziom
Favorite Ulubiony
Verify Zweryfikuj
Summary Podsumowanie
Champions Bohaterowie
Runes Runy
Masteries Specjalizacje
Ranked Stats Statystyki rankingowe
Losses Porażki
Points Punkty
Most Played Champions Najczęściej wybierani bohaterowie
WIN RATE Procent wygranych
Normal 5v5 Normal 5v5
Normal 3v3 Normal 3v3
Kills Zabójstwa
Assists Asysty
Recent Games Statistics Statystyki ostatnich gier
Win Rate Wskaźnik wygranych
Games Gry
Deaths Śmierci
Gold Złoto
Win Zwycięstwo
RANK RANK
Team Builder 5v5 Konstruktor drużyny 5v5
ARAM 5v5 ARAM 5v5
Custom Game Dowolna gra
Ascension Wniebowstąpienie
Bots 5v5 Boty 5v5
Bots 3v3 Boty 3v3
Dominion 5v5 Dominion 5v5
King Poro Król Poro
Summoners Zweryfikowani Przywoływacze
Profile Profil
Edit Profile Edytuj Profil
Logout Wyloguj
Online Online
Stream Strumień
Achievements Osiągnięcia
Favorites Ulubione
PROFILE PROFIL
Enter your comment... Wpisz swój komentarz ...
This profile does not have a stream. Profil ten nie jest strumień.
SORT ACHIEVEMENTS SORTUJ OSIĄGNIĘCIA
ACHIEVED Zdobyte
NOT YET ACHIEVED Jeszcze nie zdobyte
ALL ACHIEVEMENTS Wszystkie
DATE DESC Data ∨
DATE ASC Data ∧
STARS DESC Gwiazdki ∨
STARS ASC Gwiazdki ∧
BY SUMMONER Według przywoływacza
BY RARITY Według rzadkości
FAVORITES ULUBIONE
achievements in total: osiągnięcia w sumie:
Unfavorite Usuń z ulubionych
Division Podział
Rank Ranga
Summoner Przywoływacz
Emblems Emblematy
Statistics Statystyka
VICTORY ZWYCIĘSTWO
DEFEAT PORAŻKA
Save Zapisz
Personal Details Dane Osobowe
Real name Imię
Location Lokalizacja
Gender Płeć
Website Witryna internetowa
Not Telling Nie Mówić
Male Mężczyzna
Female Żeński
Profile Image Zobacz profil
Enter your channel name: Wprowadź nazwę kanału:
Remove Summoners Usuń przywoływaczy
Privacy Prywatność
Who can view your profile? Kto może zobaczyć swój profil?
Everyone Wszyscy
Only followers Tylko zwolennicy
Nobody Nikt
Who can comment on your profile? Kto może komentwować na Twoim profil?
Allow Contact? Zezwolić na kontakt?
TRUE PRAWDA
FALSE FAŁSZ
Change Password Zmień Hasło
Current password Aktualne hasło
New password Nowe hasło
Confirm new password Potwierdź nowe hasło
Champion Not Found Nie znaleziono bohatera
home page strona główna
Could not load followers! Nie udało się załadować obserwujących!
You are not logged in! Nie jesteś zalogowany!
Follow Śledź
Unfollow Anuluj śledzenie
Summoner Not Found Nie znaleziono Przywoływacza
We could not find the summoner you were looking for! please try again later or go back to the Nie mogliśmy znaleźć Przyoływacza, którego szukasz! Proszę spróbować ponownie, lub wrócić do
Match Not Found Nie znaleziono meczu
We could not find the match you were looking for! please try again later or go back to the Nie mogliśmy znaleźć meczu, którego szukasz! Proszę spróbować ponownie, lub wrócić do
year rok
month miesiąc
week tydzień
day dzień
hour godzinę
minute minutę
second sekundę
ago temu
just now przed chwilą
EU West Europa Zachodnia
EU Nordic & East EU Nordic \u0026 East
North America Ameryka Północna
Brazil Brazylia
Latin America North Północna Ameryka Łacińska
Latin America South Łacińska Ameryka Południowa
Turkey Turcja
Oceania Oceania
Russia Rosja
Republic of Korea Republika Korei
Japan Japonia
Ranked Premade 3v3 Miejsce premade 3v3
Ranked Premade 5v5 Miejsce premade 5v5
Bilgewater Brednie
Nightmare Bots Koszmarne Boty
URF Bots URF Boty
Summoners Rift 6v6 Przywoływacze Rift 6V6
URF URF
One For All 5v5 Jeden za wszystkich 5v5
Nexus Siege Oblężenie Nexusa
Definitely Not Dominion Zdecydowanie nie Dominion
Counter Pick Wybierz licznik
First Blood 1v1 Pierwsza Krew 1v1
First Blood 2v2 Pierwsza Krew 2v2
Hexakill Hexakill
Nemesis Nemesis
Unranked Nierankingowe
Bronze Brąz
Silver Srebro
Platinum Platyna
Diamond Diament
Master Mistrz
Challenger Pretendent
Bots Dominion 5v5 Boty Dominion 5v5
Bots Intro Boty Intro
Beginner Bots 5v5 Początkujący Boty 5v5
Intermediate Bots 5v5 Pośredni Boty 5v5
One for All Jeden za wszystkich
Snowdown Showdown 1v1 Snowdown Showdown 1v1
Snowdown Showdown 2v2 Snowdown Showdown 2v2
Hexakill 6v6 Hexakill 6V6
Ultra Rapid Fire Ultra Rapid Fire
Ultra Rapid Fire Bots Ultra Rapid Fire Boty
Doom Bots Rank 1 Doom Boty Pozycja 1
Doom Bots Rank 2 Doom Boty Pozycja 2
Doom Bots Rank 5 Doom Boty Pozycja 5
Black Market Brawlers Czarny rynek Brawlers
Baron Nashor Baron Nashor
Blue Golem niebieski Golem
Dragon smok
Red Lizard Red Lizard
Rift Herald Rift Herald
Vilemaw Vilemaw
None Żaden
Top Górna aleja
Mid Środkowa aleja
Jungle Dżungla
Bot Dolna aleja
Duo Duet
Support Wsparcie
Carry Nieść
Solo Solo
CHAMPION MISTRZ
Champion Icon Ikona mistrza
Top Summoners Top Przywoływacze
Lv Lv
Recent Ostatnio przeglądani
Not got an account? Click to register. Nie masz jeszcze konta? Kliknij aby się zarejestrować.
We will send you an email with your username and a link to reset your password, enter your email address below: Wyślemy Ci e-mail z nazwą użytkownika i linkiem do resetowania hasła, podaj swój adres e-mail poniżej:
Link your summoner to your LoLProfile account. Połącz swojego Przywoływacza z kontem LoLProfile.
Login to verify this summoner! Zaloguj się, aby zweryfikować tego Przywoływacza!
World Świat
Close Menu Close Menu
Multi-Search Multi wyszukiwarka
Forgot Pass Zapomniałem hasłą
Follow Us Podążaj za nami
TOS TOS
or enter custom URL lub podaj niestandardowy adres URL
You have no verified summoners. Nie posiadasz zweryfikowanych Przywoływaczy.
Delete Account Usuń konto
This profile has no followers. Aktualnie nikt nie obserwuje tego profilu.
You are currently not following anyone. Aktualnie nie obserwujesz nikogo.
Offline Offline
The user has not edited this part. Użytkownik nie zedytował tej części.
Search for the summoner below and click the Verify button on the summoner page. Wyszukaj Przywoływacza, a następnie kliknij przycisk Weryfikuj.
No summoners verified. Brak zweryfikowanych Przywoływaczy.
There is no activity. Nie ma żadnych aktywności.
Comments Komentarze
There are no comments. Brak komentarzy.
Results for wyniki dla
We could not find any results, please try again later or check your input. Brak wyników wyszukiwania. Spróbuj ponownie później lub zmień wyszukiwaną frazę.
Multi search summoners, compare statistics and analyze your opponents. (max 10 summoners can be searched) Multi wyszukiwarka Przywoływaczy, porównuje statystyki i analizy Twoich przeciwników.
Search All Summoners Szukaj wszsytkich
G sol
W W
L L
KDA KDA
LP LP
Penta Kills Penta Kills
Update Aktualizacja
Ranked Win Rate Wskaźnik wygranych rankingowych
Season Sezon
KDA Ratio Stosunek KDA
Double Kills Podwójne zabójstwa
Triple Kills Potrójne zabójstwa
Quadra Kills Poczwórne zabójstwa
There are no match results recorded for this summoner. Brak wyników dla tego Przywoływacza.
mins miniony
in-game w grze
LIVE RELACJA NA ŻYWO
Banned Champions Zbanowani Bohaterzy
Spectate Game grę spectate
Load More Matches... Załaduj więcej wyników ...
Mastery Mistrzostwo
EXP EXP
Last Played Ostatnio wybrany
No records found. Nic nie znaleziono.
More Stats Więcej statystyk
SUMMONER Summoner
Tier / Division Poziom / Pion
No summoners recorded. Brak Przywoływacze rejestrowane.
No records found Nic nie znaleziono
Active Mastery Page Aktywna Mastery Page
Victory Zwycięstwo
Defeat Porażka
Tower Kills zniszczone wieże:
Baron Kills zabici Baronowie:
Dragon Kills zabite Smoki:
Items Przedmiotów
CS CS
DMG DMG
Wards totemy
Vision Wards Totem wizji
Wards Placed umieszczonych totemów
Wards Killed zniszczonych totemów
Perfect KDA! Idealne KDA!
Q Q
E mi
R R
MATCH MECZ
Timeline Oś czasu
Game Duration: Czas trwania gry:
Share Udostępnij
Bans: zakazy:
Skill Order Umiejętność zamówiione
purchased zakupione
ward placed totemy umieszczone
killed zabity
destroyed building zniszczony budynek
killed zabity
Perfect Idealny
Penta Kill Penta kill
Quadra Kill Poczwórne kill
Triple Kill Potrójne kill
Double Kill Podwójne zabósjtwo
m m
By Points Według punktów
Tier Poziom
By Win Rate >200 Games Według wzkaźnika wygranych > 200 Gier
By KDA >200 Games Według KDA > 200 Gier
By Summoner Według Przywoływacza
By Popularity <30 Days Według popularności < 30 dni
By Win Rate <30 Days Według wzkaźnika wygranych < 30 dni
We could not find the champion you were looking for! please try again later or go back to the Nie mogliśmy znaleźć Przyoływacza, którego szukasz! Proszę spróbować ponownie, lub wrócić do
Profile Not Found Nie znaleziono profilu
We could not find the profile you were looking for! please try again later or go back to the Nie mogliśmy znaleźć profilu, którego szukasz! Proszę spróbować ponownie, lub wrócić do
Share on Facebook Udostępnij na Facebooku
Reset Password Zresetuj hasło
Enter your new password. Wpisz nowe hasło.
Confirm your new password. Potwierdź nowe hasło.
By registering you have read and agree to the Rejestrując się, oznajmiasz zapoznanie się i wyrażenie zgody na
terms of service warunki usługi
and i
privay policy Polityka prywatności
Recently Played With Ostatnio grał z
View Match Details Zobacz szczegóły meczu
Avg KDA Średnia KDA
Posted on Wysłany dnia
Kills / Deaths / Assists Zgony / Zgony / Asysty
Average Średni
Recent Roles Najnowsze Role
Tower Kills: Wieża Zabici:
Baron Kills: Baron Zabici:
Dragon Kills: Smok Zabici:
Top Ranked Summoners Najwyżej oceniane Przywoływacze
Top Champions Top Mistrzów
FEROCITY OKRUCIEŃSTWO
CUNNING PRZEBIEGŁY
RESOLVE ROZWIĄZAĆ
Achievement Score Osiągnięcie Score
Enter the URL of the image. Wprowadź adres URL obrazu.
Enter your current password. Wprowadź aktualne hasło.
commented on skomentował
profile profil
verified summoner zweryfikowane Summoner
followed następnie
ALL WSZYSTKO
years roku
months miesiące
weeks tydzień
days dni
hours godzin
minutes minuty
seconds towary drugiej jakości
Ranked Flex 5v5 Miejsce Flex 5v5
Ranked Flex 3v3 Miejsce Flex 3v3
champion mistrz
Marksman Snajper
Mage Mage
Tank Czołg
Assassin Morderca
Fighter Wojownik
First Pierwszy
Champions List Lista Mistrzów
Free To Play Free to Play
Recently played with Ostatnio grał z
summoner on Summoner na
Millions of matches analyzed to get detailed champion stats, counters, matchups, and item builds. Miliony meczów analizowane, aby uzyskać szczegółowe statystyki Champion, liczniki, matchup'ów i element buduje.
Search results for Wyniki wyszukiwania dla
Page Strona
Search champion... Szukaj mistrzem ...
Search multiple summoners, compare statistics and analyse each summoner. Szukaj wielu Przywoływacze, porównanie statystyk i analizować każdą Summoner.
Core Builds rdzeń Buduje
Summoner Spells Czary Summoner
Trinkets bibeloty
Show More Pokaż więcej
Show Less Pokaż mniej
Splash Art Splash Art
Ranked Distribution Miejsce Dystrybucja
Cooldown Ochłonąć
Cost Koszt
Range Zasięg
BEST CHAMPIONS NAJLEPSZE CHAMPIONS
Click to show Runes & Masteries Kliknij, aby wyświetlić Runes \u0026 Masteries
Blood Moon Krew księżyca
Live Game Gra na żywo
Best With najlepiej
Kill Participation Zabij Udział
All Random URF All Random URF
Games / Win Rate Gry / Win rate
Name1, Name2, ... Nazwa1, nazwa2, ...
Flex 3v3 Flex 3v3
Flex 5v5 Flex 5v5
Toggle Build Przełącz budowy
Select champion to change build Wybierz mistrz zmienić build
F2P Champions Mistrzowie F2P
View All F2P Champions Zobacz wszystkie mistrzowie F2P
D. Kills D. zabija
T. Kills T. Zabija
Q. Kills P: Zabija
P. Kills P. Zabija
Blood Hunt 5v5 Blood Hunt 5v5
Darkstar 3v3 Darkstar 3v3
REMAKE PRZEROBIĆ
POINTS ZWROTNICA
END KONIEC
KP KP
Ranked Played With Miejsce odegrane
Build Finder Build Finder
Build Budować
No Results Brak wyników
Builds Buduje
Next Następny
Rename one of your rune pages on your League of Legends account with the following code: Zmień nazwę swojej strony rune na konto League of Legends na następujący kod:
Recent Activity Ostatnia aktywność
Ban Zakaz
Score Wynik
Blog Blog
Live Games Gry na żywo
Latest League of Legends news, rumours and gossip. Discover patch notes, champion rotations and more. Najnowsze wiadomości z League of Legends, plotki i plotki.
Older Posts Starsze posty
Spectate live League of Legends games, LCS games, and player streams. Widzisz na żywo grę League of Legends, gry LCS i strumienie odtwarzaczy.
Featured Games Polecane gry
Live Streams Strumienie na żywo
Game Info Informacje o grze
Spectate Spektakularne
Live Game Lookup Wyszukiwanie gier na żywo
Summoner Name... Nazwisko wzywające ...
Bans Zakazy
Featured Stream Wyróżniony strumień
Time Played Czas gry
You cannot verify this summoner on this region! Nie możesz zweryfikować tego summonera w tym regionie!
Stats Statystyki
Loading Champion Stats... Wczytywanie statystyk mistrza ...
NO DATA FOR THIS CHAMPION Brak danych dla tego mistrza
This summoner has not played with anyone recently. Ten Summoner nie grał z nikim niedawno.
This summoner has not played with anyone. Ten summoner nie grał z nikim.
All Random SR Wszystkie losowe SR
One For All Jeden za wszystkich
Butchers Bridge Most Rzeźników
Translate Tłumaczyć
Summoner Search & Stats Wyszukiwarka i Statystyki
summoner search, champion stats, rankings. Lookup LoL summoners match history, statistics, live spectate, rank, runes and mastery. Wyszukiwanie summonerów, statystyki mistrzowskie, rankingi.
counters, stats & builds Liczniki, statystyki i kompilacje
counters, stats, pro builds, skins, splash art and rankings. Discover LoL champion statistics for Liczniki, statystyki, pro-buffy, skórki, plakaty i rankingi.
Detailed statistics for summoners and champions. Szczegółowe statystyki dla summonerów i mistrzów.
Discover the best on Odkryj najlepsze
View the best and the worst players on Zobacz najlepszych i najgorszych graczy na
Find your rank on the leaderboards Znajdź ranking na listach rankingowych
Please read and agree to our privacy policy, all information you need is available to you on this page, anything related to privacy and our website. Przeczytaj i zgadzasz się z naszą polityką prywatności, na tej stronie są dostępne wszystkie potrzebne informacje, wszystko związane z prywatnością i naszą witryną internetową.
You need to read and agree to our terms of service before registering on our website. Musisz przeczytać i zaakceptować nasze warunki świadczenia usług przed zarejestrowaniem się na naszej stronie internetowej.
Invasion Normal Inwazja Normalna
Invasion Onslaught Inwazja atak
Doom Bots Doom Bots
Overcharge Przeciążenie
Year In Review Podsumowanie roku
Summoner name... Nazwa przywoływacza ...
Counters, stats, and builds. Liczniki, statystyki i kompilacje.
Summoner & champion analytics. Analityka Przywoływacza i Mistrza.
Browse the top summoners. Przeglądaj najlepszych przywoływaczy.
Spectate live matches. Spójrz na mecze na żywo.
Popular Champions Popularni bohaterowie
GAMES PLAYED GRY ZABAWIONE
Save Progress