Đóng Menu
Tìm kiếm

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Play top-notch casino games with great promotions in the UK, KingCasinoBonus has in store for you! If you are from Japan,  you can visit this website for Japan casino bonuses, give them a try and have lots of fun!

Yêu thích

Gần đây

Bảng xếp hạng | BrazilCấp Summoner Thắng Lỗ vốn Tier / Division Điểm
#1 Summoner Icon violinist 114 59
1531 LP
Challenger I
1531 LP
#2 Summoner Icon Wuju Bladesman 79 19
1386 LP
Challenger I
1386 LP
#3 Summoner Icon Rase 225 141
1105 LP
Challenger I
1105 LP
#4 Summoner Icon Aline 222 154
1033 LP
Challenger I
1033 LP
#5 Summoner Icon EnticeD 234 133
915 LP
Challenger I
915 LP
#6 Summoner Icon Dejota 179 100
853 LP
Challenger I
853 LP
#7 Summoner Icon ezheaIer 216 188
842 LP
Challenger I
842 LP
#8 Summoner Icon Doty 208 130
832 LP
Challenger I
832 LP
#9 Summoner Icon BRA1A1 134 68
788 LP
Challenger I
788 LP
#10 Summoner Icon inner peace 501 289
728 LP
Challenger I
728 LP
#11 Summoner Icon anata 135 57
701 LP
Challenger I
701 LP
#12 Summoner Icon Luris 215 156
685 LP
Challenger I
685 LP
#13 Summoner Icon Kofin 178 142
682 LP
Challenger I
682 LP
#14 Summoner Icon FNX Credor 142 56
673 LP
Challenger I
673 LP
#15 Summoner Icon Farofa de Tattu 126 113
656 LP
Challenger I
656 LP
#16 Summoner Icon Stefany Raissa 128 81
635 LP
Challenger I
635 LP
#17 Summoner Icon pink killer 694 607
633 LP
Challenger I
633 LP
#18 Summoner Icon brenin 416 355
627 LP
Challenger I
627 LP
#19 Summoner Icon Dakyo 74 33
624 LP
Challenger I
624 LP
#20 Summoner Icon Quaz 157 68
609 LP
Challenger I
609 LP