Đóng Menu
Tìm kiếm

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Contact us.

Yêu thích

Gần đây

Bảng xếp hạng | BrazilCấp Summoner Thắng Lỗ vốn Tier / Division Điểm Vô địch
#1 Summoner Icon aincrad0611 194 110
1658 LP
Challenger I
1658 LP
#2 Summoner Icon never be 4lone 32 12
331 LP
Bậc thầy I
331 LP
#3 Summoner Icon gnomo69peidão82 165 99
1502 LP
Challenger I
1502 LP
#4 Summoner Icon AYELGODSENT 240 190
1350 LP
Challenger I
1350 LP
#5 Summoner Icon Pepe 269 190
1428 LP
Challenger I
1428 LP
#6 Summoner Icon Twitch Lord Semi 49 28
588 LP
Grandmaster I
588 LP
#7 Summoner Icon duduelista 207 164
1196 LP
Challenger I
1196 LP
#8 Summoner Icon QUINDINHO 229 187
1374 LP
Challenger I
1374 LP
#9 Summoner Icon Xmas 93 82
15 LP
Emerald I
15 LP
#9 Summoner Icon Yuyos 102 55
1389 LP
Challenger I
1389 LP
#11 Summoner Icon MASTER YI DOENTE 232 177
1361 LP
Challenger I
1361 LP
#12 Summoner Icon Samkz 188 110
1346 LP
Challenger I
1346 LP
#14 Summoner Icon potato the cat 173 110
1312 LP
Challenger I
1312 LP
#14 Summoner Icon Mattyy 37 13
83 LP
Emerald IV
83 LP
#15 Summoner Icon Masaki Izawa 124 65
1297 LP
Challenger I
1297 LP
#16 Summoner Icon AIIIIIIIIIITHUSA 731 659
1282 LP
Challenger I
1282 LP
#17 Summoner Icon nameunknown 181 131
1273 LP
Challenger I
1273 LP
#18 Summoner Icon twitch fitslol 217 159
1265 LP
Challenger I
1265 LP
#19 Summoner Icon tank player kekw 227 174
1260 LP
Challenger I
1260 LP
#20 Summoner Icon D1 DRAVEN MAIN 166 117
1244 LP
Challenger I
1244 LP