Đóng Menu
Tìm kiếm

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Play top-notch casino games with great promotions in the UK, KingCasinoBonus has in store for you! If you are from Japan,  you can visit this website for Japan casino bonuses, give them a try and have lots of fun!

Yêu thích

Gần đây

Bảng xếp hạng | BrazilCấp Summoner Thắng Lỗ vốn Tier / Division Điểm Vô địch
#1 Summoner Icon Aryze 281 129
1654 LP
Challenger I
1654 LP
#2 Summoner Icon xiaolongbao 447 307
1628 LP
Challenger I
1628 LP
#3 Summoner Icon get off me 399 261
1397 LP
Challenger I
1397 LP
#4 Summoner Icon RRRRRRRRRRRANK1 470 342
1408 LP
Challenger I
1408 LP
#5 Summoner Icon v f N b 152 75
1388 LP
Challenger I
1388 LP
#6 Summoner Icon CIair de Lune 237 138
1338 LP
Challenger I
1338 LP
#7 Summoner Icon f and commitment 837 742
1214 LP
Challenger I
1214 LP
#8 Summoner Icon Kennedys 139 86
1198 LP
Challenger I
1198 LP
#9 Summoner Icon FIa Luci 113 49
1063 LP
Challenger I
1063 LP
#11 Summoner Icon tïosatan 280 211
1163 LP
Challenger I
1163 LP
#12 Summoner Icon KBM DOVAHKIIN 344 259
1132 LP
Challenger I
1132 LP
#13 Summoner Icon sucumba halier 230 145
1096 LP
Challenger I
1096 LP
#14 Summoner Icon 8t truck 338 226
1074 LP
Challenger I
1074 LP
#15 Summoner Icon tinin tfpn 333 252
1106 LP
Challenger I
1106 LP
#16 Summoner Icon KBM Tutsz 452 403
1096 LP
Challenger I
1096 LP
#17 Summoner Icon Thousand Years 238 173
1074 LP
Challenger I
1074 LP
#18 Summoner Icon jean mage 268 199
1063 LP
Challenger I
1063 LP
#19 Summoner Icon Renanzinhooo 584 547
886 LP
Challenger I
886 LP
#20 Summoner Icon killuinha pokas 279 213
1033 LP
Challenger I
1033 LP
#21 Summoner Icon Enga 266 200
1040 LP
Challenger I
1040 LP