Đóng Menu
Tìm kiếm

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Contact us.

Yêu thích

Gần đây

Bảng xếp hạng | BrazilCấp Summoner Thắng Lỗ vốn Tier / Division Điểm Vô địch
#1 Summoner Icon King 221 214
1029 LP
Challenger I
1029 LP
#2 Summoner Icon O Pato delas 276 263
991 LP
Challenger I
991 LP
#3 Summoner Icon Senhour PiuPiu 297 308
75 LP
Kim cương I
75 LP
#4 Summoner Icon LOUD Ronaldinho 231 201
1067 LP
Challenger I
1067 LP
#5 Summoner Icon ruinsfdp 118 76
995 LP
Challenger I
995 LP
#6 Summoner Icon RED Morttheus 172 138
1479 LP
Challenger I
1479 LP
#7 Summoner Icon Portuga 143 145
633 LP
Grandmaster I
633 LP
#8 Summoner Icon sarkis no auge 266 250
1014 LP
Challenger I
1014 LP
#9 Summoner Icon KRATOS BADBOY 322 300
893 LP
Grandmaster I
893 LP
#10 Summoner Icon Porttinari 214 166
1476 LP
Challenger I
1476 LP
#11 Summoner Icon Vento 184 166
892 LP
Grandmaster I
892 LP
#12 Summoner Icon Skarner 385 370
979 LP
Challenger I
979 LP
#13 Summoner Icon RISE Zecas 300 278
1080 LP
Challenger I
1080 LP
#14 Summoner Icon RED Curse 176 144
1240 LP
Challenger I
1240 LP
#15 Summoner Icon PAGYS 253 233
864 LP
Grandmaster I
864 LP
#16 Summoner Icon kStars Leko 98 71
877 LP
Grandmaster I
877 LP
#17 Summoner Icon give love u 107 105
77 LP
Bậc thầy I
77 LP
#18 Summoner Icon ninjakiwi123 197 161
1318 LP
Challenger I
1318 LP
#19 Summoner Icon sim sim 159 129
1361 LP
Challenger I
1361 LP
#20 Summoner Icon FX Kojima 159 139
1058 LP
Challenger I
1058 LP