Đóng Menu
Tìm kiếm

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Play top-notch casino games with great promotions in the UK, KingCasinoBonus has in store for you! If you are from Japan,  you can visit this website for Japan casino bonuses, give them a try and have lots of fun!

Yêu thích

Gần đây

Bảng xếp hạng | Tây ÂuCấp Summoner Thắng Lỗ vốn Tier / Division Điểm Vô địch
#1 Summoner Icon Agurin 358 276
1433 LP
Challenger I
1433 LP
#2 Summoner Icon Razørk Activoo 185 118
1260 LP
Challenger I
1260 LP
#3 Summoner Icon Tαng Sαn 214 132
1194 LP
Challenger I
1194 LP
#4 Summoner Icon EIyoya 205 148
1095 LP
Challenger I
1095 LP
#5 Summoner Icon MagiFaker 256 204
1110 LP
Challenger I
1110 LP
#6 Summoner Icon hovno z kose 172 110
322 LP
Grandmaster I
322 LP
#7 Summoner Icon Doss The Boss 349 286
1297 LP
Challenger I
1297 LP
#8 Summoner Icon FNC Bwipo 308 251
403 LP
Grandmaster I
403 LP
#9 Summoner Icon Shending LP 276 229
1018 LP
Challenger I
1018 LP
#10 Summoner Icon Kirei sama 389 315
1141 LP
Challenger I
1141 LP
#11 Summoner Icon FNC xMatty 177 132
1056 LP
Challenger I
1056 LP
#12 Summoner Icon illumi zoldyck1 206 116
1687 LP
Challenger I
1687 LP
#13 Summoner Icon RAGNARSSONUHTRED 274 214
737 LP
Challenger I
737 LP
#14 Summoner Icon school phobia 234 158
1083 LP
Challenger I
1083 LP
#15 Summoner Icon CookieLoL 232 212
70 LP
Kim cương I
70 LP
#16 Summoner Icon Rabbit B 203 142
131 LP
Bậc thầy I
131 LP
#17 Summoner Icon G2 Jerkz 310 265
987 LP
Challenger I
987 LP
#18 Summoner Icon Quinncidence 319 299
493 LP
Grandmaster I
493 LP
#19 Summoner Icon simp player 1 175 111
1319 LP
Challenger I
1319 LP
#20 Summoner Icon FNC MagiFelix 254 227
769 LP
Challenger I
769 LP