بستن منو
جستجو

LOLPROFILE

قهرمانان جستجوی چندگانه آمار جدول امتیازات بازی های زنده ورود ثبت نام فراموش کردن رمز ترجمه تماس با ما ما را دنبال کنید شرایط خدمات حریم خصوصی

League of Legends Account - Contact us.

مورد علاقه ها

اخیر

جدول امتیازات | برزیلرنک احضارگر بردها باخت ها رده / بخش امتیازات قهرمانان
#1 Summoner Icon VRX Disamis 304 222
1516 LP
چالشگر I
1516 LP
#2 Summoner Icon Morttheusz 467 392
1474 LP
چالشگر I
1474 LP
#3 Summoner Icon DIMI SAFADO 266 211
1276 LP
چالشگر I
1276 LP
#4 Summoner Icon Nick link 469 391
1311 LP
چالشگر I
1311 LP
#5 Summoner Icon devils den 220 162
1416 LP
چالشگر I
1416 LP
#6 Summoner Icon number1 266 211
60 LP
استاد I
60 LP
#7 Summoner Icon sword skill 255 178
75 LP
استاد I
75 LP
#8 Summoner Icon SSG Corëjj 326 270
1018 LP
چالشگر I
1018 LP
#9 Summoner Icon SHINI 1407 536 461
1329 LP
چالشگر I
1329 LP
#11 Summoner Icon Tutsz 626 539
1429 LP
چالشگر I
1429 LP
#12 Summoner Icon vrumvrumvrumvrum 875 798
1226 LP
چالشگر I
1226 LP
#13 Summoner Icon Zayco 1493 1456
800 LP
Grandmaster I
800 LP
#14 Summoner Icon thick b4rk 210 138
1502 LP
چالشگر I
1502 LP
#15 Summoner Icon hyunugi 437 378
1157 LP
چالشگر I
1157 LP
#16 Summoner Icon QUINDINHO 850 780
1038 LP
چالشگر I
1038 LP
#17 Summoner Icon polo capalot 443 397
953 LP
چالشگر I
953 LP
#18 Summoner Icon Arcane Lover 163 132
1389 LP
چالشگر I
1389 LP
#19 Summoner Icon Sean Casey 322 258
1320 LP
چالشگر I
1320 LP
#20 Summoner Icon Aim First 200 161
1685 LP
چالشگر I
1685 LP
#21 Summoner Icon FUR Ayu 304 234
1406 LP
چالشگر I
1406 LP