Đóng Menu
Tìm kiếm

SUMMONER

Tóm lược Vô địch Giải đấu Rune Masteries Kiểm chứng Yêu thích

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Want to advertise your website here? Contact us.

Yêu thích

Gần đây

Cấp độ 603
Summoner Icon
Lv 603
Summoner Icon

Arthax Erathian

TâY ÂU (euw) CẤP #624,150
Vàng III
1603 LPS
Đã cập nhật Ngay bây giờ
Cập nhật Trò chơi trực tuyến Yêu thích
48.6%
Tỉ lệ chiến thắng
0%
Bot

Thống kê Xếp hạng

Vàng III
Vàng III
75 LP
225 Thắng 238 Lỗ vốn
Vàng II Xếp hạng Flex 5v5
Vàng II
Arthax Erathian
42 LP / 21W 21L
Không có kết quả phù hợp nào được ghi lại cho summoner này.

Chơi gần đây với

Người triệu tập đã không chơi với ai gần đây.