Đóng Menu
Tìm kiếm

SUMMONER

Tóm lược Vô địch Giải đấu Rune Masteries Kiểm chứng Yêu thích

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Want to advertise your website here? Contact us.

Yêu thích

Gần đây

Cấp độ 170
Summoner Icon
Lv 170
Summoner Icon

Lovsang

EU NORDIC & ĐôNG (eune)
Vàng IV
S8-Bạc
1575 LPS
Đã cập nhật Ngay bây giờ
Cập nhật Trò chơi trực tuyến Yêu thích
42.5%
Tỉ lệ chiến thắng
0%
Bot

Thống kê Xếp hạng

Vàng IV
Vàng IV
0 LP
34 Thắng 46 Lỗ vốn
Vàng IV Xếp hạng Flex 5v5
Vàng IV
Lovsang
90 LP / 54W 42L
Không có kết quả phù hợp nào được ghi lại cho summoner này.

Chơi gần đây với

Người triệu tập đã không chơi với ai gần đây.