Đóng Menu
Tìm kiếm

SUMMONER

Tóm lược Vô địch Giải đấu Rune Masteries Kiểm chứng Yêu thích

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

League of Legends Account - Contact us.

Yêu thích

Gần đây

Cấp độ 210
Summoner Icon
Lv 210
Summoner Icon

Lovsang

EU NORDIC & ĐôNG (eune)
S8-Bạc
Đã cập nhật Ngay bây giờ
Cập nhật Trò chơi trực tuyến Yêu thích

Thống kê Xếp hạng

Chưa được phân loại
Vàng IV Xếp hạng Flex 5v5
Vàng IV
Lovsang
13 LP / 114W 113L
Không có kết quả phù hợp nào được ghi lại cho summoner này.

Chơi gần đây với

Người triệu tập đã không chơi với ai gần đây.