Đóng Menu
Tìm kiếm

QUÁN QUÂN

Tóm lược Xây dựng Finder Nghệ thuật Splash Skins Yêu thích

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Blog Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Yêu thích

Gần đây

Mage
Biểu tượng Champion
Mage
Biểu tượng Champion

Lissandra

Mụ Phù Thủy Băng
Băng Yêu     Mảnh Băng   Vòng Tròn Lạnh Giá   Con Đường Băng Giá   Hầm Mộ Hàn Băng
AD2 AP8 DEF5 DIF6
Yêu thích
48.9%
Tỉ lệ chiến thắng
76.5%
Giữa

Những người gọi hàng đầuKDA

Summoner Lv Điểm
Summoner Trò chơi KDA
KDA trung bình
2.21
Double Kills
9,394
Triple Kills
934
Quadra Kills
89
Penta Kills
5
Phân phối xếp hạng
Tốt nhất với

Chống lại mạnh mẽ Giữa Hàng đầu Giữa Rừng nhiệt đới Bot

Quán quân Tỉ lệ chiến thắng

Yếu đối với Giữa Hàng đầu Giữa Rừng nhiệt đới Bot

Quán quân Tỉ lệ chiến thắng

Lệnh Kỹ năng

Mảnh Băng Q Q Q Q Q
Vòng Tròn Lạnh Giá W W W W W
Con Đường Băng Giá E E E E E
Hầm Mộ Hàn Băng R R R

Summoner Spells

Spell Tốc Biến 56.44%
Spell Thiêu Đốt 24.66%
Spell Dịch Chuyển 15.11%
Spell Lá Chắn 1.88%
Spell Kiệt Sức 0.88%
Spell Hồi Máu 0.56%
Spell Thanh Tẩy 0.35%
Spell Trừng Phạt 0.08%
Spell Tốc Hành 0.05%

Trinh nữ

Xây dựng cốt lõi

default
Lissandra Huyết Thạch
Lissandra Kiếm Hậu
Lissandra Siêu Máy Tính
Temporary Disabled!