Đóng Menu
Tìm kiếm

SUMMONER

Tóm lược Vô địch Giải đấu Rune Masteries Kiểm chứng Yêu thích

LOLPROFILE

Vô địch Multi-Search Số liệu thống kê Bảng xếp hạng Trò chơi trực tuyến Đăng nhập Ghi danh Quên pass Dịch Liên hệ chúng tôi Theo chúng tôi TOS Riêng tư

Want to advertise your website here? Contact us.

Yêu thích

Gần đây

Cấp độ 138
Summoner Icon
Lv 138
Summoner Icon

DrHardCoreCZ

EU NORDIC & ĐôNG (eune) CẤP #1,346,516
Đồng I
1236 LPS
Đã cập nhật Ngay bây giờ
Cập nhật Trò chơi trực tuyến Yêu thích
41.7%
Tỉ lệ chiến thắng
0%
Bot

Thống kê Xếp hạng

Đồng I
Đồng I
64 LP
35 Thắng 49 Lỗ vốn
Bạc III Xếp hạng Flex 5v5
Bạc III
DrHardCoreCZ
75 LP / 12W 19L
Không có kết quả phù hợp nào được ghi lại cho summoner này.

Chơi gần đây với

Người triệu tập đã không chơi với ai gần đây.