بستن منو
جستجو

بازی

خلاصه جدول زمانی

LOLPROFILE

قهرمانان جستجوی چندگانه آمار جدول امتیازات بازی های زنده ورود ثبت نام فراموش کردن رمز ترجمه تماس با ما ما را دنبال کنید شرایط خدمات حریم خصوصی

Play top-notch casino games with great promotions in the UK, KingCasinoBonus has in store for you! If you are from Japan,  you can visit this website for Japan casino bonuses, give them a try and have lots of fun!

مورد علاقه ها

اخیر

5v5 رنک

آمریکای جنوبی
03/29/2019 00:23 (1 سال قبل)
مدت بازی 16دقیقه
اشتراک
تیم 1: پیروزی
11 / 9 / 10
Tower Kills برج های نابود کرده: 1       Dragon اژدهای کشته 2
منع ها Darius Thresh Alistar Kayle Fizz
MechaMundo 1 / 2 / 4 هیچ کدام | حامی
لول 10 / 5,561G
91 CS | 0 5 0 واردها
شرکت در کشتن: 45%
Enchantment: Warrior Refillable Potion Boots of Speed Serrated Dirk Dagger Warding Totem (Trinket)
Boley 1 / 0 / 2 هیچ کدام | حامی
لول 9 / 4,097G
9 CS | 3 14 4 واردها
شرکت در کشتن: 27%
Health Potion Boots of Mobility Ruby Crystal Control Ward Oracle Lens
StarelfSc2 1 / 1 / 2 هیچ کدام | حامی
لول 9 / 5,970G
127 CS | 1 3 2 واردها
شرکت در کشتن: 27%
Doran's Shield Refillable Potion Control Ward Guinsoo's Rageblade Berserker's Greaves Warding Totem (Trinket)
Vreid 1 / 0 / 1 هیچ کدام | دو نفره
لول 11 / 6,247G
149 CS | 1 6 0 واردها
شرکت در کشتن: 18%
Sorcerer's Shoes Doran's Ring Amplifying Tome Rod of Ages Dark Seal Ruby Crystal Warding Totem (Trinket)
Blade of Noxus 7 / 6 / 1 هیچ کدام | حامی
لول 11 / 7,006G
95 CS | 0 3 0 واردها
شرکت در کشتن: 72%
Corrupting Potion Doran's Blade Trinity Force Ninja Tabi B. F. Sword Warding Totem (Trinket)
تیم 2: شکست
9 / 11 / 3
     
منع ها Kha'Zix Riven Nunu & Willump Vladimir Zoe
bomb 0 / 0 / 1 هیچ کدام | حامی
لول 8 / 2,870G
4 CS | 4 8 2 واردها
شرکت در کشتن: 11%
Refillable Potion Control Ward Boots of Mobility Warding Totem (Trinket)
Light 1 / 1 / 0 هیچ کدام | حامی
لول 8 / 4,779G
111 CS | 0 5 1 واردها
شرکت در کشتن: 11%
Doran's Blade Cull Trinity Force Slightly Magical Boots Warding Totem (Trinket)
MurderMace 0 / 0 / 0 هیچ کدام | دو نفره
لول 11 / 4,944G
137 CS | 1 5 0 واردها
شرکت در کشتن: 0%
Luden's Echo Boots of Speed Doran's Ring Warding Totem (Trinket)
CN Peng 2 / 5 / 0 هیچ کدام | حامی
لول 9 / 4,870G
84 CS | 0 4 1 واردها
شرکت در کشتن: 22%
Tiamat Refillable Potion Hunter's Machete Caulfield's Warhammer Boots of Speed Serrated Dirk Warding Totem (Trinket)
TaeyeonW 6 / 5 / 2 هیچ کدام | حامی
لول 10 / 6,539G
89 CS | 0 4 0 واردها
شرکت در کشتن: 88%
Refillable Potion Doran's Blade Youmuu's Ghostblade Sapphire Crystal Serrated Dirk Caulfield's Warhammer Warding Totem (Trinket)
DMG KDA
Jax Blade of Noxus
10,470
Jayce TaeyeonW
9,834
Kog'Maw StarelfSc2
4,984
Vi MechaMundo
4,660
Karthus Vreid
4,330
Corki Light
4,293
Rengar CN Peng
3,798
Ahri MurderMace
2,785
Bard Boley
2,424
Lulu bomb
2,002
Vi MechaMundo
2.50
Bard Boley
KDA بی نقص!
Kog'Maw StarelfSc2
3.00
Karthus Vreid
KDA بی نقص!
Jax Blade of Noxus
1.33
Lulu bomb
KDA بی نقص!
Corki Light
1.00
Ahri MurderMace
KDA بی نقص!
Rengar CN Peng
0.40
Jayce TaeyeonW
1.60
Vi Bard Kog'Maw Karthus Jax Lulu Corki Ahri Rengar Jayce
2.50 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Vault Breaker Q Q Q
Denting Blows W
Excessive Force E E E E E
Assault and Battery R
آیتم ها
Hunter's Machete Refillable Potion Warding Totem (Trinket)
Stalker's Blade Long Sword Long Sword
Enchantment: Warrior Boots of Speed
Long Sword Long Sword
Serrated Dirk Dagger
رون ها
Domination
Electrocute Total: 334
Sudden Impact Total: 125
Eyeball Collection Total: 3
Ravenous Hunter Total: 946
Precision
Triumph Total: 271
Legend: Alacrity Total: 12
KDA بی نقص! KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Cosmic Binding Q Q Q Q Q
Caretaker's Shrine W
Magical Journey E E
Tempered Fate R
آیتم ها
Health Potion Health Potion
Control Ward Health Potion
Oracle Lens
Boots of Mobility Ruby Crystal Control Ward Control Ward
رون ها
Domination
Electrocute Total: 249
Cheap Shot Total: 25
Zombie Ward Total: 125
Relentless Hunter Total: 9
Resolve
Bone Plating Total: 361
Revitalize Total: 173
3.00 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Caustic Spittle Q Q
Bio-Arcane Barrage W W W W W
Void Ooze E
Living Artillery R
آیتم ها
Doran's Shield Health Potion Warding Totem (Trinket)
Recurve Bow
Guinsoo's Rageblade Health Potion
Boots of Speed Dagger
Berserker's Greaves Refillable Potion
Control Ward
رون ها
Precision
Lethal Tempo Total: 11
Triumph Total: 278
Legend: Alacrity Total: 0
Coup de Grace Total: 78
Sorcery
Absolute Focus Total: 6
Gathering Storm Total: 4
KDA بی نقص! KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Lay Waste Q Q Q Q Q
Wall of Pain W
Defile E E E
Requiem R R
آیتم ها
Doran's Ring Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)
Dark Seal Blasting Wand
Rod of Ages
Control Ward
Sorcerer's Shoes Amplifying Tome Ruby Crystal
رون ها
Sorcery
Summon Aery Total: 324
Manaflow Band Total: 593
Absolute Focus Total: 6
Scorch Total: 160
Precision
Presence of Mind Total: 385
Coup de Grace Total: 18
1.33 KDA
1 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Leap Strike Q Q Q
Empower W W W W W
Counter Strike E
Grandmaster's Might R R
آیتم ها
Corrupting Potion Warding Totem (Trinket)
Doran's Blade
Long Sword
Sheen
Ruby Crystal
Phage
Stinger
Trinity Force Ninja Tabi
B. F. Sword
رون ها
Precision
Conqueror Total: 1,092
Triumph Total: 904
Legend: Alacrity Total: 33
Last Stand Total: 466
Inspiration
Magical Footwear Total: 11
Time Warp Tonic Total: 1,523
KDA بی نقص! KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Glitterlance Q
Whimsy W W
Help, Pix! E E E E
Wild Growth R
آیتم ها
Health Potion Health Potion
Faerie Charm Boots of Speed Boots of Speed Refillable Potion
Faerie Charm Control Ward
Control Ward
Boots of Mobility Control Ward Control Ward
رون ها
Sorcery
Summon Aery Total: 425
Manaflow Band Total: 420
Absolute Focus Total: 44
Gathering Storm Total: 8
Resolve
Revitalize Total: 424
Conditioning Total: 56
1.00 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Phosphorus Bomb Q Q Q Q
Valkyrie W
Gatling Gun E E
Missile Barrage R
آیتم ها
Doran's Blade Health Potion Warding Totem (Trinket)
Cull Refillable Potion
Ruby Crystal Long Sword
Phage Dagger
Stinger
Trinity Force
رون ها
Precision
Fleet Footwork Total: 250
Triumph Total: 92
Legend: Alacrity Total: 0
Coup de Grace Total: 34
Inspiration
Magical Footwear Total: 10
Biscuit Delivery Total: 4
KDA بی نقص! KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Orb of Deception Q Q Q Q Q
Fox-Fire W
Charm E E E
Spirit Rush R R
آیتم ها
Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket) Doran's Ring
Lost Chapter Control Ward
Luden's Echo
Boots of Speed
رون ها
Domination
Electrocute Total: 266
Sudden Impact Total: 46
Ghost Poro Total: 6
Ravenous Hunter Total: 180
Precision
Coup de Grace Total: 0
Triumph Total: 0
0.40 KDA
1 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Savagery Q Q Q Q Q
Battle Roar W
Bola Strike E E
Thrill of the Hunt R
آیتم ها
Hunter's Machete Warding Totem (Trinket) Refillable Potion
Long Sword Long Sword
Tiamat
Caulfield's Warhammer Boots of Speed
Long Sword
Serrated Dirk
رون ها
Domination
Dark Harvest Total: 236
Sudden Impact Total: 107
Eyeball Collection Total: 3
Relentless Hunter Total: 8
Sorcery
Absolute Focus Total: 40
Gathering Storm Total: 4
1.60 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
To the Skies! / Shock Blast Q Q Q Q Q
Lightning Field / Hyper Charge W W W W
Thundering Blow / Acceleration Gate E
Mercury Cannon / Mercury Hammer
آیتم ها
Health Potion Doran's Blade Warding Totem (Trinket)
Long Sword Long Sword Sapphire Crystal
Caulfield's Warhammer Refillable Potion
Long Sword Long Sword
Serrated Dirk
Youmuu's Ghostblade Long Sword Long Sword
Serrated Dirk
Long Sword
Caulfield's Warhammer
رون ها
Precision
Conqueror Total: 846
Triumph Total: 528
Legend: Bloodline Total: 0
Last Stand Total: 318
Domination
Taste of Blood Total: 509
Ravenous Hunter Total: 519
0دقیقه
1دقیقه
Vi
خریداری شده Hunter's Machete Refillable Potion Warding Totem (Trinket)

Bard
خریداری شده Health Potion Health Potion

واردهای قرار داده شده

Kog'Maw
خریداری شده Doran's Shield Health Potion Warding Totem (Trinket)

Karthus
خریداری شده Doran's Ring Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)

Jax
خریداری شده Corrupting Potion Warding Totem (Trinket)

Lulu
خریداری شده Health Potion Health Potion

Corki
خریداری شده Doran's Blade Health Potion Warding Totem (Trinket)

Ahri
خریداری شده Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket) Doran's Ring

واردهای قرار داده شده

Rengar
خریداری شده Hunter's Machete Warding Totem (Trinket) Refillable Potion

Jayce
خریداری شده Health Potion Doran's Blade Warding Totem (Trinket)

2دقیقه
3دقیقه
4دقیقه
Jax
خریداری شده Doran's Blade

Jayce
خریداری شده Long Sword Long Sword Sapphire Crystal

کشته شده Jax

5دقیقه
Bard
خریداری شده

واردهای قرار داده شده

Kog'Maw
خریداری شده Recurve Bow

Lulu
خریداری شده Faerie Charm Boots of Speed Boots of Speed Refillable Potion

Corki
خریداری شده Cull Refillable Potion

Rengar
خریداری شده Long Sword Long Sword

Jayce
خریداری شده Caulfield's Warhammer Refillable Potion

6دقیقه
Vi
خریداری شده Stalker's Blade Long Sword Long Sword

Bard
خریداری شده Control Ward Health Potion

واردهای قرار داده شده

Karthus
خریداری شده Dark Seal Blasting Wand

Jax
خریداری شده Long Sword

Ahri
خریداری شده Lost Chapter Control Ward

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

7دقیقه
Corki
خریداری شده Ruby Crystal Long Sword

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

Jayce
خریداری شده Long Sword Long Sword

کشته شده Vi

8دقیقه
Bard
خریداری شده Oracle Lens

واردهای قرار داده شده

Jax
خریداری شده Sheen

Lulu
خریداری شده Faerie Charm Control Ward

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

Rengar
خریداری شده Tiamat

Jayce
خریداری شده Serrated Dirk

9دقیقه
Karthus
خریداری شده Rod of Ages

10دقیقه
Vi
خریداری شده Enchantment: Warrior Boots of Speed

Karthus
خریداری شده Control Ward

Jax
خریداری شده Ruby Crystal

Rengar
خریداری شده Caulfield's Warhammer Boots of Speed

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

کشته شده Vi

Jayce
خریداری شده Youmuu's Ghostblade Long Sword Long Sword

11دقیقه
Vi
خریداری شده Long Sword Long Sword

Kog'Maw
خریداری شده Guinsoo's Rageblade Health Potion

Jax
خریداری شده Phage

کشته شده Jayce Rengar

Lulu
خریداری شده Control Ward

Corki
خریداری شده Phage Dagger

Rengar
خریداری شده Long Sword

Jayce
خریداری شده Serrated Dirk

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

12دقیقه
Jax
خریداری شده Stinger

کشته شده Jayce

Jayce
خریداری شده Long Sword

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

13دقیقه
Vi
خریداری شده Serrated Dirk Dagger

Kog'Maw
خریداری شده Boots of Speed Dagger

Jax
خریداری شده Trinity Force Ninja Tabi

Corki
خریداری شده Stinger

کشته شده Kog'Maw

Ahri
خریداری شده Luden's Echo

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

14دقیقه
Bard
خریداری شده Boots of Mobility Ruby Crystal Control Ward Control Ward

واردهای قرار داده شده

Kog'Maw
خریداری شده Berserker's Greaves Refillable Potion

کشته شده Rengar

Lulu
خریداری شده Boots of Mobility Control Ward Control Ward

Ahri
خریداری شده Boots of Speed

واردهای قرار داده شده

Rengar
خریداری شده Serrated Dirk

Jayce
خریداری شده Caulfield's Warhammer

15دقیقه
Kog'Maw
خریداری شده Control Ward

Karthus
خریداری شده Sorcerer's Shoes Amplifying Tome Ruby Crystal

16دقیقه
Jax
خریداری شده B. F. Sword

کشته شده Rengar

Corki
خریداری شده Trinity Force