بستن منو
جستجو

بازی

خلاصه جدول زمانی

LOLPROFILE

قهرمانان جستجوی چندگانه آمار جدول امتیازات بازی های زنده ورود ثبت نام فراموش کردن رمز ترجمه تماس با ما ما را دنبال کنید شرایط خدمات حریم خصوصی Play top-notch casino games with the great promotions KingCasinoBonus has in store for you! Give them a try and have lots of fun!

مورد علاقه ها

اخیر

5v5 عادی

اروپای شمالی و شرقی
07/17/2019 10:03 (4 ماه قبل)
مدت بازی 24دقیقه
اشتراک
تیم 1: پیروزی
33 / 6 / 34
Tower Kills برج های نابود کرده: 10    Baron Nashor Baron های کشته: 1    Dragon اژدهای کشته 2
منع ها
Alant13 6 / 2 / 13 پایین | حامی
لول 12 / 8,522G
43 CS | 0 13 1 واردها
شرکت در کشتن: 57%
Locket of the Iron Solari Knight's Vow Remnant of the Aspect Ruby Crystal Boots of Mobility Oracle Lens
Znation1994 5 / 1 / 7 پایین | پیش برنده
لول 12 / 9,146G
119 CS | 0 6 1 واردها
شرکت در کشتن: 36%
Infinity Edge Vampiric Scepter Runaan's Hurricane Berserker's Greaves Warding Totem (Trinket)
Lara33 1 / 0 / 3 بالا | تک نفره
لول 13 / 7,738G
100 CS | 0 4 0 واردها
شرکت در کشتن: 12%
Doran's Ring Liandry's Torment Refillable Potion Boots of Speed Oblivion Orb Blasting Wand Warding Totem (Trinket)
itachibrt 11 / 1 / 8 وسط | تک نفره
لول 14 / 11,137G
119 CS | 0 5 0 واردها
شرکت در کشتن: 57%
Doran's Ring Zhonya's Hourglass Rod of Ages Spectre's Cowl Ruby Crystal Sorcerer's Shoes Warding Totem (Trinket)
Luxury12 10 / 2 / 3 جنگل
لول 13 / 11,248G
135 CS | 0 4 0 واردها
شرکت در کشتن: 39%
Enchantment: Bloodrazor Berserker's Greaves Wit's End Giant's Belt Warding Totem (Trinket)
تیم 2: شکست
5 / 33 / 5
     
منع ها
Zdzisio Łecina 1 / 9 / 2 پایین | حامی
لول 9 / 5,402G
18 CS | 2 4 2 واردها
شرکت در کشتن: 60%
Boots of Speed Stinger Remnant of the Watchers Health Potion Fiendish Codex Oracle Lens
efrem11 2 / 7 / 1 وسط | تک نفره
لول 11 / 6,430G
89 CS | 0 6 0 واردها
شرکت در کشتن: 60%
Dark Seal Hextech Gunblade Fiendish Codex Vampiric Scepter Cloth Armor Warding Totem (Trinket)
M 7 h M D 1 / 5 / 0 پایین | پیش برنده
لول 10 / 5,856G
110 CS | 0 1 0 واردها
شرکت در کشتن: 20%
Doran's Blade Infinity Edge Boots of Swiftness Brawler's Gloves Dagger Warding Totem (Trinket)
h4mza37 1 / 7 / 0 جنگل
لول 8 / 5,058G
57 CS | 0 4 0 واردها
شرکت در کشتن: 20%
Enchantment: Warrior Refillable Potion Ninja Tabi Vampiric Scepter Rejuvenation Bead Warding Totem (Trinket)
maxitisPpolemou 0 / 5 / 2 بالا | تک نفره
لول 10 / 4,218G
46 CS | 0 3 0 واردها
شرکت در کشتن: 40%
Sunfire Cape Boots of Speed Health Potion Warding Totem (Trinket)
Braum Ashe Zyra Swain Master Yi Teemo Katarina Jhin Kha'Zix Dr. Mundo
9.50 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Winter's Bite Q Q Q Q Q
Stand Behind Me W
Unbreakable E E E E
Glacial Fissure R R
آیتم ها
Relic Shield Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)
Remnant of the Aspect
Boots of Mobility Chain Vest Ruby Crystal
Kindlegem Knight's Vow Oracle Lens
Locket of the Iron Solari
Ruby Crystal
رون ها
Resolve
Guardian Total: 1,624
Font of Life Total: 298
Bone Plating Total: 297
Unflinching Total: 10
Inspiration
Magical Footwear Total: 13
Biscuit Delivery Total: 4
12.00 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Ranger's Focus Q Q Q Q Q
Volley W W W W
Hawkshot E
Enchanted Crystal Arrow R R
آیتم ها
Doran's Blade Health Potion Warding Totem (Trinket)
Brawler's Gloves Dagger Health Potion
B. F. Sword
Runaan's Hurricane
Berserker's Greaves Pickaxe
Cloak of Agility
Infinity Edge Vampiric Scepter
رون ها
Precision
Lethal Tempo Total: 51
Overheal Total: 942
Legend: Alacrity Total: 65
Coup de Grace Total: 262
Inspiration
Magical Footwear Total: 13
Approach Velocity Total: 91
KDA بی نقص! KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Deadly Spines Q Q Q Q Q
Rampant Growth W
Grasping Roots E E E E E
Stranglethorns R R
آیتم ها
Doran's Ring Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)
Ruby Crystal Haunting Guise
Refillable Potion Boots of Speed
Blasting Wand Liandry's Torment
Oblivion Orb Blasting Wand
رون ها
Sorcery
Arcane Comet Total: 659
Manaflow Band Total: 273
Transcendence Total: 0
Scorch Total: 287
Domination
Taste of Blood Total: 537
Relentless Hunter Total: 13
19.00 KDA
2 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Death's Hand Q Q Q Q Q
Vision of Empire W W
Nevermove E E E E E
Demonic Ascension R R
آیتم ها
Doran's Ring Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)
Health Potion Health Potion Catalyst of Aeons
Blasting Wand
Rod of Ages
Boots of Speed
Sorcerer's Shoes Fiendish Codex
Zhonya's Hourglass Spectre's Cowl Ruby Crystal
رون ها
Precision
Conqueror Total: 499
Triumph Total: 1,398
Legend: Alacrity Total: 25
Coup de Grace Total: 526
Domination
Sudden Impact Total: 23
Ravenous Hunter Total: 2,736
6.50 KDA
2 کشتن دوتایی
1 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Alpha Strike Q Q Q Q Q
Meditate W W W
Wuju Style E E E
Highlander R R
آیتم ها
Hunter's Machete Warding Totem (Trinket) Health Potion
Berserker's Greaves
Enchantment: Bloodrazor
Wit's End
Giant's Belt
رون ها
Precision
Press the Attack Total: 940
Triumph Total: 1,033
Legend: Alacrity Total: 26
Coup de Grace Total: 366
Sorcery
Absolute Focus Total: 30
Gathering Storm Total: 14
0.33 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Blinding Dart Q Q Q Q Q
Move Quick W W
Toxic Shot E
Noxious Trap R
آیتم ها
Spellthief's Edge Warding Totem (Trinket) Health Potion Health Potion
Frostfang Oracle Lens Control Ward Health Potion Health Potion
Boots of Speed Control Ward
Ruby Crystal Remnant of the Watchers
Fiendish Codex Dagger Health Potion Health Potion
Dagger
Stinger Health Potion Health Potion
رون ها
Sorcery
Summon Aery Total: 845
Manaflow Band Total: 548
Absolute Focus Total: 12
Gathering Storm Total: 24
Domination
Ghost Poro Total: 15
Ravenous Hunter Total: 599
0.43 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Bouncing Blade Q Q Q Q Q
Preparation W
Shunpo E E E
Death Lotus R R
آیتم ها
Dark Seal Health Potion Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)
Long Sword Long Sword
Vampiric Scepter Health Potion
Bilgewater Cutlass Health Potion Health Potion Health Potion
Amplifying Tome Long Sword
Hextech Revolver
Vampiric Scepter Hextech Gunblade Fiendish Codex
Cloth Armor
رون ها
Domination
Electrocute Total: 554
Taste of Blood Total: 671
Zombie Ward Total: 0
Ravenous Hunter Total: 292
Precision
Triumph Total: 115
Coup de Grace Total: 84
0.20 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Dancing Grenade Q Q Q Q Q
Deadly Flourish W W W
Captive Audience E
Curtain Call R
آیتم ها
Doran's Blade Health Potion Warding Totem (Trinket)
B. F. Sword Refillable Potion
Pickaxe Boots of Speed
Cloak of Agility
Infinity Edge Dagger
Boots of Swiftness
Brawler's Gloves
Dagger
رون ها
Domination
Dark Harvest Total: 1,355
Sudden Impact Total: 28
Eyeball Collection Total: 1
Ultimate Hunter Total: 1
Precision
Triumph Total: 58
Coup de Grace Total: 44
0.14 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Taste Their Fear Q Q Q Q Q
Void Spike W W
Leap E
Void Assault R
آیتم ها
Hunter's Talisman Refillable Potion Warding Totem (Trinket)
Stalker's Blade
Enchantment: Warrior
Boots of Speed Cloth Armor
Ninja Tabi Long Sword Rejuvenation Bead
Vampiric Scepter
رون ها
Domination
Electrocute Total: 146
Sudden Impact Total: 60
Eyeball Collection Total: 1
Ultimate Hunter Total: 1
Precision
Triumph Total: 94
Legend: Alacrity Total: 0
0.40 KDA
0 کشتن دوتایی
0 کشتن سه تایی
0 کشته چهارتایی
0 پنج کشتن
ترتیب مهارت ها
Infected Cleaver Q
Burning Agony W W W W W
Masochism E E E
Sadism R
آیتم ها
Ruby Crystal Warding Totem (Trinket) Health Potion Health Potion
Bami's Cinder Health Potion
Health Potion Health Potion Health Potion Health Potion Health Potion
Health Potion
Kindlegem Health Potion Health Potion Health Potion Health Potion
Chain Vest
Ruby Crystal
Sunfire Cape
Boots of Speed Health Potion Health Potion
رون ها
Precision
Fleet Footwork Total: 609
Overheal Total: 80
Legend: Bloodline Total: 0
Coup de Grace Total: 35
Sorcery
Absolute Focus Total: 44
Gathering Storm Total: 14
0دقیقه
1دقیقه
Braum
خریداری شده Relic Shield Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)

Ashe
خریداری شده Doran's Blade Health Potion Warding Totem (Trinket)

Zyra
خریداری شده Doran's Ring Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)

واردهای قرار داده شده

Swain
خریداری شده Doran's Ring Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

Master Yi
خریداری شده Hunter's Machete Warding Totem (Trinket) Health Potion

Teemo
خریداری شده Spellthief's Edge Warding Totem (Trinket) Health Potion Health Potion

Katarina
خریداری شده Dark Seal Health Potion Health Potion Health Potion Warding Totem (Trinket)

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

Jhin
خریداری شده Doran's Blade Health Potion Warding Totem (Trinket)

Kha'Zix
خریداری شده Hunter's Talisman Refillable Potion Warding Totem (Trinket)

Dr. Mundo
خریداری شده Ruby Crystal Warding Totem (Trinket) Health Potion Health Potion

2دقیقه
3دقیقه
4دقیقه
5دقیقه
Ashe
خریداری شده Brawler's Gloves Dagger Health Potion

Swain
خریداری شده Health Potion Health Potion Catalyst of Aeons

کشته شده Katarina

Katarina
خریداری شده Long Sword Long Sword

Kha'Zix
خریداری شده Stalker's Blade

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

Dr. Mundo
خریداری شده Bami's Cinder Health Potion

6دقیقه
7دقیقه
Teemo
خریداری شده Frostfang Oracle Lens Control Ward Health Potion Health Potion

Dr. Mundo
خریداری شده Health Potion Health Potion Health Potion Health Potion Health Potion

8دقیقه
Swain
خریداری شده Blasting Wand

Master Yi
خریداری شده Berserker's Greaves

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

Katarina
خریداری شده Vampiric Scepter Health Potion

Jhin
خریداری شده B. F. Sword Refillable Potion

واردهای قرار داده شده

Dr. Mundo
خریداری شده Health Potion

9دقیقه
Braum
خریداری شده Remnant of the Aspect

کشته شده Teemo

Ashe
خریداری شده B. F. Sword

Zyra
خریداری شده Ruby Crystal Haunting Guise

واردهای قرار داده شده

Teemo
خریداری شده Boots of Speed Control Ward

10دقیقه
Zyra
خریداری شده Refillable Potion Boots of Speed

واردهای قرار داده شده

Swain
خریداری شده Rod of Ages

کشته شده Kha'Zix

Katarina
خریداری شده Bilgewater Cutlass Health Potion Health Potion Health Potion

11دقیقه
Swain
خریداری شده Boots of Speed

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

12دقیقه
Jhin
خریداری شده Pickaxe Boots of Speed

واردهای قرار داده شده

13دقیقه
Teemo
خریداری شده Ruby Crystal Remnant of the Watchers

Kha'Zix
خریداری شده Enchantment: Warrior

Dr. Mundo
خریداری شده Kindlegem Health Potion Health Potion Health Potion Health Potion

14دقیقه
Ashe
خریداری شده Runaan's Hurricane

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

Master Yi
خریداری شده Enchantment: Bloodrazor

کشته شده اژدها

Katarina
خریداری شده Amplifying Tome Long Sword

Kha'Zix
خریداری شده Boots of Speed Cloth Armor

کشته شده Master Yi

15دقیقه
Braum
خریداری شده Boots of Mobility Chain Vest Ruby Crystal

Swain
خریداری شده Sorcerer's Shoes Fiendish Codex

16دقیقه
Zyra
خریداری شده Blasting Wand Liandry's Torment

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

Jhin
خریداری شده Cloak of Agility

واردهای قرار داده شده

17دقیقه
Braum
خریداری شده Kindlegem Knight's Vow Oracle Lens

Ashe
خریداری شده Berserker's Greaves Pickaxe

Teemo
خریداری شده Fiendish Codex Dagger Health Potion Health Potion

Katarina
خریداری شده Hextech Revolver

Dr. Mundo
خریداری شده Chain Vest

18دقیقه
Jhin
خریداری شده Infinity Edge Dagger

واردهای قرار داده شده

Dr. Mundo
خریداری شده Ruby Crystal

19دقیقه
Ashe
خریداری شده Cloak of Agility

Teemo
خریداری شده Dagger

واردهای قرار داده شده

Kha'Zix
خریداری شده Ninja Tabi Long Sword Rejuvenation Bead

20دقیقه
Master Yi
خریداری شده Wit's End

Jhin
خریداری شده Boots of Swiftness

21دقیقه
Braum
خریداری شده Locket of the Iron Solari

Ashe
خریداری شده Infinity Edge Vampiric Scepter

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

کشته شده Kha'Zix

Swain
خریداری شده Zhonya's Hourglass Spectre's Cowl Ruby Crystal

Master Yi
خریداری شده Giant's Belt

کشته شده Dr. Mundo Teemo Katarina

Katarina
خریداری شده Vampiric Scepter Hextech Gunblade Fiendish Codex

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

کشته شده Ashe Braum

Dr. Mundo
خریداری شده Sunfire Cape

22دقیقه
Braum
خریداری شده Ruby Crystal

Zyra
خریداری شده Oblivion Orb Blasting Wand

واردهای قرار داده شده

Teemo
خریداری شده Stinger Health Potion Health Potion

واردهای قرار داده شده

Jhin
خریداری شده Brawler's Gloves

واردهای قرار داده شده

23دقیقه
Katarina
خریداری شده Cloth Armor

Jhin
خریداری شده Dagger

واردهای قرار داده شده

Kha'Zix
خریداری شده Vampiric Scepter

Dr. Mundo
خریداری شده Boots of Speed Health Potion Health Potion

واردهای قرار داده شده Warding Totem (Trinket)

24دقیقه